1. Angajamentul Nostru Împotriva SPAM-ului GoPet.ro se angajează să nu promoveze SPAM-ul. Orice utilizator sau client care a furnizat explicit adresa de email pe site-ul nostru are posibilitatea de a solicita oricând ștergerea acesteia din baza noastră de date.

2. Utilizarea Informațiilor Furnizate Informațiile pe care ni le furnizați sunt utilizate exclusiv pentru scopurile specificate atunci când le-ați furnizat, inclusiv pentru administrarea, sprijinirea și evaluarea serviciilor noastre, precum și pentru prevenirea încălcării securității, legii și termenilor contractuali.

3. Consimțământul Dvs. Privind Datele Personale Prin furnizarea datelor personale în formularul de creare de cont și/sau de comandă, vă exprimați consimțământul neechivoc ca acestea să fie incluse în baza noastră de date, înregistrată conform reglementărilor aplicabile privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Vă dați acordul expres ca aceste date să fie utilizate pentru activități cum ar fi: promovarea produselor și serviciilor, marketing, publicitate, media, administrative, cercetare de piață și altele asemenea. Aceste date pot fi, de asemenea, transferate entităților afiliate sau altor terți, atât în țară, cât și în străinătate, respectând legislația în vigoare.

4. Drepturile Dvs. Conform Legii Vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, inclusiv dreptul de informare, acces, intervenție asupra datelor, opoziție și dreptul de a nu fi supus unei decizii automate. Aveți, de asemenea, dreptul de a vă adresa justiției în cazul încălcării acestor drepturi.

5. Partajarea Informațiilor cu Terți Datele dvs. personale pot fi furnizate companiilor partenere numai în baza unui angajament de confidențialitate care garantează securitatea acestora și conformitatea cu legislația în vigoare. Acestea includ furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii bancare, telemarketing și altele. Informațiile dumneavoastra pot fi, de asemenea, furnizate autorităților judiciare sau altor organe de stat, în limitele și în condițiile legii, ca răspuns la cereri legal formulate.